top of page

Algemene voorwaarden

Betaling dient binnen de 21 dagen na aankoop voldaan te zijn. De geleverde artikelen en diensten (ergotherapie, therapiemateriaal en houten speelgoed) blijven tot op het moment van betaling exclusief eigendom van Hallo Ergo!

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle
andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.


De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk
wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn soms decoratief bedoeld en kunnen
elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Kleuren kunnen steeds een lichte afwijking hebben van de foto. 

De levering gebeurt voornamelijk door Bpost. Hallo Ergo! kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen bij Bpost of andere verzenddiensten. In het geval dat één of meer van de bestelde producten ontbreken of beschadigd zijn, moet de klant of de ontvanger de gebreken aan de vervoerder formuleren op het moment van levering en de verkoper (d.i. Hallo Ergo!) onmiddellijk op de hoogte brengen.

 

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Hallo Ergo! niet. Hallo Ergo! is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis.
Hallo Ergo! is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële
fouten.

 

Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen met Hallo Ergo!.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde
worden aangepast of ingetrokken door Hallo Ergo!. Hallo Ergo! kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder
voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 

De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag voor verkoopovereenkomsten (met inbegrip van overeenkomsten die zowel
goederen als diensten betreffen): "waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.".

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant Hallo Ergo! via een ondubbelzinnige verklaring via e-mail op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen, en dit voordat de herroepstermijn is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant. 

 

De klant kan het herroepingsrecht NIET uitoefenen voor:

  • Producten die op maat gemaakt of ontworpen zijn voor de klant: Bedrukkingen van materialen op maat;

  • Dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst [als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de klant, en mits de klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de overeenkomst volledig is uitgevoerd].

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. 

Hebt u vragen over deze algemene voorwaarden? Neem dan contact op via nienke.vanhecke@gmail.com.

Privacyverklaring

Ergotherapie, da's ook rekening houden met jouw privacy!

Door bepaalde onderdelen van deze site te gebruiken, waaronder het contactformulier en webshop, geef je informatie door die toelaat jou als persoon te identificeren. Dit gebeurt enkel voor onze dienstverlening en informatieverstrekking.

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (ook bekend als General Data Protection Regulation of ‘GDPR’). De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling. U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens.

Op deze site staan deelknoppen voor sociale medianetwerken. De code achter deze knoppen plaatst – bij gebruik – een cookie op je computer. Hier omtrent gelden de privacyregels van de sociale netwerken. Wij hebben geen invloed op  en dragen geen verantwoordelijkheid voor wat deze netwerken met jouw persoonsgegevens doen.

Wij hebben ook geen controle over hoe andere gebruikers van sociale media met jouw informatie omspringen nadat je iets hebt gedeeld dat op onze website staat.

 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen `cookies` op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. 

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Hallo Ergo!. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die verbonden zijn met onze website.

Door gebruik te maken van deze website accepteer je dit privacybeleid.

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u ons contacteren

op nienke.vanhecke@gmail.com

bottom of page